Материалите, които използваме са от доказани доставчици и с необходимите сертификати, но въпреки това ние продължаваме да следим за тяхната изправност или за нови, по-добри на пазара.

Фирмата предлага перфектни комбинации от неръждаема стомана, дърво и стъкло.

Обработвани са с голям набор от качествени машини, сред които и преси, щанци,  кантираща машина, като и задължително изделието минава след това и през оглед и проверка от специалист.