Услугите, които се извършват във фирма “Стефан Щерев”, са разнородни. Те са изцяло съобразени с желанието на клиентите, чиито предпочитания за материал или стил са винаги поставяни на първо място. Предлагаме различни алтернативни начини, които ние с времето сме установили, че биха били по-издръжливи, удобни или поне по-практични в процеса на работа.

Ние консултираме клиентите си, защото опитът, който сме придобили за тези 27 години, е доказал, кое е най-удачно в практиката. Предлагаме всички  услуги – от самото проектиране и изработване до дизайна и монтажа.